به سایت کلیسای ایرانیان هلند خوش آمدید

 کلیسای ما بخشی از مجموعه کلیساهای ایرانی است که در سراسر هلند در حال رشد  می‌باشد
خوشحالیم که از سایت ما دیدن می‌کنید

شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان

شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان

سازمان خدمات مسیحی 222

سازمان خدمات مسیحی 222

مروارید ایران

مروارید ایران

سیمای مسیحیان ایرانی

سیمای مسیحیان ایرانی

چطور می توانید مسیحی شوید؟

عیسی مسیح، خداوند و نجات دهنده جهان بر در قلب تو مطابق کلامش در کتاب مکاشفه ایستاده است و در را می کوبد تا وارد قلب و زندگیت شود. گشودن در قلبت به روی عیسی مسیح با برداشتن قدم ایمان در دعا انجام می پذیرد.